Veri koruması 

1. Bu teklif, bize iletişim ve veri aktarımı seçeneklerini içerir. 

2. Aktarılan tüm veriler, özellikle kişisel veriler, mutlak gizlilikle ele alınacak ve yalnızca ilgili kişinin açık rızasıyla üçüncü taraflara aktarılacaktır. İnternet gibi açık ağlarda veri korumasının mevcut teknolojiye göre tam olarak garanti edilemediğini belirtmek isteriz. 

3. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Kişisel bilgilerinizi korumak için azami özeni gösteriyoruz.

 

4. Telif hakkı ve ticari marka kanunu 

5. Bahsedilen ve muhtemelen üçüncü şahıslar tarafından korunan tüm marka adları ve ticari markalar, ilgili ticari marka kanununun hükümlerine ve ilgili tescilli sahibinin mülkiyet haklarına kısıtlama olmaksızın tabidir. Markaların sadece isimlendirildikleri için üçüncü şahısların haklarıyla korunmadığı sonucuna varılmamalıdır. 

6. Tüm metinler, grafikler ve fotoğraflar telif hakkı ile korunmaktadır. Yayınlar sadece ilgili hak sahibinin onayı ile.